мэдээлэл зүйн хятад хэлk

新闻汉语

Бразилийн засгийн газар гадаад харилцааны ажилтдаа Хятад хэл сурахыг уриалж байна

Бразилийн засгийн газар Хятадтай эдийн засаг, соёл урлаг,

  • хятадын өнгө үзэмж
  • Газар зүйн эрдэм мэдлэг
  • түүхийн эрдэм мэдлэг
  • соёлын эрдэм мэдлэг
  • хятад улсын тойм дурдатгал